Cajeput olie Indonesie | 8713589029929

Cruydhof Cajeput olie Indonesie Ingredienten Cajeputolie, Limoneen Gebruik Als etherische olie gebruiken Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid. Aanraking met de huid vermijden. Bij gebruik geschikte handschoenen dragen. Buiten bereik van kinderen bewaren. Giftig voor in het water levende organismen, kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. Schadelijk: Kan longschade veroorzaken na verslikken. Bij inslikken niet braken opwekken: direct een arts raadplegen en de verpakking of etiket tonen. Fabrikant Natura Sanat BV De Cruydhof Nieuwstraat 8 7814 PX Weerdinge 02-2016

Prijs: 7.7  (klik hier voor meer informatie)