Cajaputi etherische olie | 8714931002430

Cajaputi etherische olie Irriterend voor ademhalingswegen. Aanraking met de huid vermijden, kan overgevoeligheid veroorzaken. Draag geschikt handschoenen. Giftig voor in het waterl levende organismen, kan in het aquatisch milieu op de lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. Kan lochtschade veroorzaken na inslikken. Bij inslikken geen braken opwekken, direct een arts raadplegen en de verpakking of etiket tonen. Buiten bereik van kinderen bewaren. Fabrikant Novo Lumen BV Tasveld 8 3417 XS Montfoort

Prijs: 7.72  (klik hier voor meer informatie)